ครูโอ้ออนไลน์ (e-Learning) | โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
  หน้าหลัก    ถาม-ตอบ 
ถาม-ตอบ
 
ลำดับที่
คำถาม
1
 จะเริ่มใช้ระบบนี้จัดการเรียนการสอนเลยหรือไม่
2
 ระบบนี้ใครสามารถใช้ได้บ้าง
3
 สมัครสมาชิกแล้ว ทำไมยังเข้าใช้ระบบไม่ได้