ครูโอ้ออนไลน์ (e-Learning) | โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุโรงเรียน ปี 2557จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2557 ณ ภูรัญญารีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ทีมงานการเงินและพัสดุโรงเรียน
ทีมงานการเงินและพัสดุโรงเรียน