ครูโอ้ออนไลน์ (e-Learning) | โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
คุมสอบนักเรียนม.2 และ ม.5 สอบ LAS ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม.31 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรมจัดห้องสอบออนไลน์ พัฒนาโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) ระหว่างวันที่ 11-24 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ดูภาพเพิ่มเติมที่ http://goo.gl/0x78M2
บรรยากาศการสอบ LAS นักเรียน ม. 2 และ ม. 5 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
บรรยากาศการสอบ LAS นักเรียน ม. 2 และ ม. 5 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
บรรยากาศการสอบ LAS นักเรียน ม. 2 และ ม. 5 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
บรรยากาศการสอบ LAS นักเรียน ม. 2 และ ม. 5 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
บรรยากาศการสอบ LAS นักเรียน ม. 2 และ ม. 5 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
บรรยากาศการสอบ LAS นักเรียน ม. 2 และ ม. 5 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
บรรยากาศการสอบ LAS นักเรียน ม. 2 และ ม. 5 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
บรรยากาศการสอบ LAS นักเรียน ม. 2 และ ม. 5 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
บรรยากาศการสอบ LAS นักเรียน ม. 2 และ ม. 5 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี