ครูโอ้ออนไลน์ (e-Learning) | โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
ร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนโชคชัยสามัคคี นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ไปเช้า กลับเย็น ด้วยความสวัสดิภาพ...ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ http://goo.gl/xheu09
ครูและนักเรียนทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
ครูและนักเรียนทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
ครูและนักเรียนทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
ครูและนักเรียนทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
ครูและนักเรียนทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
ครูและนักเรียนทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
ครูและนักเรียนทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
ครูและนักเรียนทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
ครูและนักเรียนทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
ครูและนักเรียนทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
ครูและนักเรียนทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
ครูและนักเรียนทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ