ครูโอ้ออนไลน์ (e-Learning) | โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
จัดนิทรรศการและร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี วันที่ 1 กันยายน 2557
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุโรงเรียน ปี 2557จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2557 ณ ภูรัญญารีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนโชคชัยสามัคคี นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ไปเช้า กลับเย็น ด้วยความสวัสดิภาพ...ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ http://goo.gl/xheu09
คุมสอบนักเรียนม.2 และ ม.5 สอบ LAS ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม.31 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรมจัดห้องสอบออนไลน์ พัฒนาโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) ระหว่างวันที่ 11-24 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ดูภาพเพิ่มเติมที่ http://goo.gl/0x78M2
นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. 31 นครราชสีมา ณ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 http://esan63.sillapa.net/
กรรมการการแข่งขันการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. 31 นครราชสีมา ณ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 http://esan63.sillapa.net/
สอนนักเรียนใช้ระบบปฏิบัติการ Suriyan และใช้โปรแกรมชุด Chantra กับโครงการห้องเรียนโอเพ่นซอส
พานักเรียนชุมนุมภาษาซีและโซเชียลมีเดีย ไปสอบแข่งขันเขียนโปรแกรมภาษาซี ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์...
ทดลองให้นักเรียนสอบออนไลน์ครับ...
ทีมงาน ThaiSMEdu : Thai Social Media for Education.

 ก่อนหน้า [1] 2 ต่อไป