ครูโอ้ออนไลน์ (e-Learning) | โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่าน 
      ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่าน
ข่าวสาระน่ารู้
 
การเรียนรู้โดยไม่ต้องลองผิดลองถูกแบบไร้ทิศทาง 
          คลื่น ลูกใหม่ทุกลูกล้วนต่อยอดมาจากซากของคลื่นลูกเก่า ประวัติศาสตร์มีไว้ให้ศึกษา ประสบการณ์ของคนอื่นก็มีไว้ศึกษา จงเรียนรู้จากบทเรียนชีวิตของคนอื่น ใช้ประโยชน์จากมันเฉกเช่นว่ามันเป็นของเรา   

ปลา...ผู้น่าสงสาร 
      วันนี้ครูนำแง่คิดดี ๆ มาฝากพวกเราเรื่องหนึ่ง เป็นเรื่องของปลา....ผู้น่าสงสาร

 
ภาพกิจกรรม
 
จัดนิทรรศการและร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี วันที่ 1 กันยายน 2557
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุโรงเรียน ปี 2557จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2557 ณ ภูรัญญารีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนโชคชัยสามัคคี นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ไปเช้า กลับเย็น ด้วยความสวัสดิภาพ...ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ http://goo.gl/xheu09
คุมสอบนักเรียนม.2 และ ม.5 สอบ LAS ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม.31 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรมจัดห้องสอบออนไลน์ พัฒนาโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) ระหว่างวันที่ 11-24 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ดูภาพเพิ่มเติมที่ http://goo.gl/0x78M2

On FanPage